Vitajte na stránkach firmy HALLSYSTEM, ktorá ponúka VRUTY - Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb.
Referencie - VRUTY - Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb

Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb

„Ideálny tvar - nahradí 250 kg betónu“

POUŽITIE:

- ploty
- terasy
- altánky
- prístrešky
- stĺpy na vlajky, kamery, smerovníky....
- športové areály a ihriská
- preliezky, šmýkačky, hojdačky
- solárne elektrárne
- dopravné značenie
- fóliovníky
- haly
- chaty
- krmelce
- unimobuňky
- ľahké montované budovy (škola v prírode, poľovnícky posed....)
- sušiaky
- záhradné doplnky ( pergoly, opora pre vinič....)
- bilbordy
- základ pre čokoľvek ľahké......

VÝHODY:

- netreba betón
- skracuje stavebný čas
- znižuje náklady
- umožňuje prekládku, opakovateľnosť použitia
- kotvenie v nezamŕzajúcej hĺbke zabezpečuje stabilitu
- šetrí životné prostredie
- jednoduché na manipuláciu a montáž
- tvarová a povrchová stálosť


Technické parametre:

Celková výška vrutu 1,5 m, závit 0,6 m.


Sendvičový panel stenový, strešný PUR,PIR
Referencie - VRUTY - Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb

Referencie - VRUTY - Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb Referencie - VRUTY - Zemné skrutky na ukotvenie ľahkých stavieb
VRUT - zemná skrutka - detail

Návod na použitie:

Ako sa vrut aplikuje?

V princípe existujú dva spôsoby aplikácie manuálne a strojné. V oboch prípadoch je potrebné vopred rozvrhnúť a zamerať body ukotvenia. Ostrým kolíkom v určenom bode treba vyraziť zvislú jamku do zeme. (10-40cm, hlbokú ale užšiu ako priemer závitov skrutky. ) Čím je jamka hlbšia tým účinnejšie vedie skrutku v zvyslom smere. Pre manuálne zakrúcanie sa používa tzv. vrtuľový kľúč VK4R. Hlavica kľúča sa zasunie na Isoscrew 90-60-90 a dve osoby stojace proti sebe rovnomerne točia kľúčom. Vrút sa zakrúca do zeme pričom pracovnú výšku kľúča udržujeme postupným prestavovaním po torznej tyči pomocou excentra. Pri strojnom zakrúcaní krútiaci moment zabezpečuje agregát. (Min. 1000Nm).

Reakciu eliminujú dve osoby cez primerané rameno, alebo prídavná výsuvná tyč ukotvená v primeranej vzdialenosti. Pozor: Strojné zakrúcanie môže byť pre amatéra nebezpečné.

Aké zaťaženie znesie?

Dovolené zaťaženie závisí od druhu a hutnosti pôdy. V princípe u tvrdšej pôdy je dovolené zaťaženie vyššie ako u mäkkej. Orientačné hodnoty pre ílovitú pôdu sú 50 000N v tlaku a  25 000N v ťahu. (5000Kg, 2500Kg). Vždy je potrebné lokálne posúdenie únosnosti pôdy a rozdelenie záťaže na primeraný počet vrutov.

S akou presnosťou sa dajú zakrútiť vaše vruty?

Tu v princípe platí, že čím je pôda homogennejšia, tým je presnosť vyššia. Údaje z praxe sú 0-4cm v horizontálnej rovine, odklon od zvislice býva 0- 4 stupne. Konštrukčné riešenie vrutu umožňuje vykloniť nadzemnú časť konštrukcie o 4 stupne, čím sa zabezpečí zvislá poloha konštrukcie. Pre prípady osadenia základov s milimetrovou presnosťou dodávame centrovací element CE 48 ako medzikus, ktorý eliminuje nepresnosť zakrútenia vrutu v dôsledku nehomogennej pôdy, alebo iných nepresností a zabezpečí požadovanú pozíciu nadzemnej konštrukcie s milimetrovou presnosťou.

Aká je životnosť zemného vrutu?

Zemný vrut je výrobok z bežnej ocele no je povrchovo upravený žiarovým zinkovaním. Práve to mu zabezpečuje vysokú životnosť . Poskytujeme predlženú záruku na dobu 5 rokov s garanciou vrátenia peňazí pri oprávnenej reklamácií. Podľa zinkovne je životnosť 50 rokov. Výrobok je jednoducho demontovateľný a je opakovane použiteľný. V prípade likvidácie stavby je tento výrobok 100% recyklovateľný.

Zatvor
Správa bola odoslaná Prosím, vyplnte prázdne políčkaMlynská 566/9
Lendak 059 07, Slovensko

tel./fax: 052 / 4685 931

mobil: 0915 724 999

hallsystem@hallsystem.sk
Kontaktujte nás